Vill du få info när restaurang-appen Foodora lanserar i Uppsala?
Vad vi vet så har restaurang-appen Foodora än så länge inte lanserat i Uppsala, 2019-02-10. Är vi felinformerade? Kontakta oss gärna via !